CO2-AFTRYK

Vi måler den påvirkning, vores produkter har på miljøet. Det værktøj, der hedder 2030 Calculator fra Doconomy, anvender et værktøj til forenklet livscyklusanalyse, der gør det muligt for virksomheder at måle deres miljøpåvirkning. Denne måles ved at analysere miljøpåvirkningen i forskellige faser, lige fra udvinding af råmaterialer og produktion, til slutproduktet er udtjent.

De data, der uddrages fra Doconomy gør, at vi kan se, hvilke områder vi kan forbedre, samt hvilke af vores ændringer der har haft den største effekt. Vi bestræber os samtidig på at være gennemsigtige omkring de resultater, der opnås gennem strategiske ændringer og nye tiltag, hvilket ydermere giver vores kunder mulighed for at holde sig orienterede og opdaterede.

Bold Collection