TRANSPORTATION / OPERATIONS

I dag sendes 70% af vores varer med fly og 30% med skib. Luftfragt udleder omtrent 500 gram CO2 per kilometer, hvilket er 47 gange så mange drivhusgasser end søfragt. Det er derfor vores mål at få andelen af søfragtede forsendelser op på 50% i 2023, hvilket vil kunne bidrage til at mindske vores CO2- og miljøaftryk.

Derudover tilbyder vi p.t. fossilfri forsendelsesalternativer i størstedelen af vores markeder. Dette bidrager til at fjerne afhængigheden af fossile brændstoffer og finde bæredygtige alternativer. I 2023 er vores mål at kunne tilbyde fossilfri forsendelsesalternativer i alle vores markeder.

Vi etablerede også lokale lagre i 2022. Udover vores lager i Sverige har vi nu lagre i Tyskland og USA. Det gør det muligt for os at reducere vores CO2-udledninger, fordi vi distribuerer lokalt, hvilket holder transportafstandene nede til et minimum.

Thin Collection