Reklamationsportal

Det er meget vigtigt, at du som kunde undersøger dine produkter omhyggeligt ved modtagelsen. Hvis der er produkter, som er defekte eller beskadigede, når du modtager forsendelsen, skal du indsende en klage her.

Angiv ordrenummeret, og vedhæft fotos af det beskadigede produkt samt en beskrivelse af problemet.

Garantien fra NUDIENT dækker ikke:

  • Fejl eller skader som følge af misbrug/uagtsomhed (slag, buler, klemmeskader, montering/afmontering, tabte produkter osv.) eller ulykker.
  • Ændringer, defekter og skader i udseendet forårsaget af normal slitage og ældning (mindre ridser, slid, ændringer i form eller afskallet farve osv.).
  • Installationsfejl inklusive bobler, støv og revner.
  • Defekter og skader som følge af bortkomne produkter, tyveri, brand, vandskade, naturkatastrofer, ekstrem kulde eller ekstrem varme.
  • Manglende overholdelse af plejeanvisningerne kan medføre, at garantien bortfalder.
  • Garantien dækker kun selve produktet, telefoner er ikke omfattet af garantien.

Produkter købt hos en forhandler kan ikke byttes eller reklameres hos os. Kontakt forhandleren angående dit problem.

Garantien fra NUDIENT dækker:

  • NUDIENT’s garanti er gyldig i 1 år fra købsdatoen
  • Garantien dækker produktionsfejl inklusive form, klæbemidler og sømme. Denne garanti dækker kun selve produktet, ikke telefoner. I tilfælde af et garantikrav skal du kontakte vores kundeserviceteam og oplyse dit ordrenummer, en detaljeret beskrivelse af problemet og fotos af fejlen. Hvis produktet er dækket af vores garanti, er kunden berettiget til et tilsvarende produkt.
  • Bemærk, at der ikke udbetales kompensation, hvis produktet ikke er dækket af vores garanti.

Produkter købt hos en forhandler kan ikke byttes eller reklameres hos os. Kontakt forhandleren angående dit problem.

I tilfælde af en tvist, overholder vi alle beslutninger truffet af Det Almene Reklamationsnævn i Sverige (ARN).